Valintakriteerit

TOASin asunnot on tarkoitettu Tampereen seudulla, peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville. Opiskelun tulee olla päätoimista ja tutkintoon johtavaa. Myös aikuiskoulutus tietyin ehdoin oikeuttaa TOASin asuntoihin. Mikäli olet epävarma oikeudestasi hakea TOASin asuntoja, ota yhteyttä TOASin toimistoon.

Perustutkinto- ja jatko-opiskelijat voivat hakea kaikkia TOASin asuntoja. Hakijan tulee ilmoittaa säännölliset tulonsa ja varallisuutensa hakemuksessaan. Mikäli hakijalla on huomattavat tulot, hän ei ole ensisijainen asunnonhakija.

Tutkijat ja post doctoral -statuksella työskentelevät voivat hakea vain lyhytaikaista asuntoa. Lyhytaikaista asuntoa tarjotaan asuntotilanteen mukaan, ja sopimus tehdään aina määräaikaiseksi.

TOAS tarkistaa hakijoiden luottotiedot. Merkinnät luottotiedoissa saattavat vaikuttaa asunnonsaantiin. Merkinnät eivät automaattisesti estä asunnon saamista, vaan jokainen tapaus harkitaan erikseen. Mikäli merkinnät ovat suuria, tuoreita ja/tai ne liittyvät vuokranmaksuun, asuntotarjous saatetaan joutua eväämään.

Sijoittuminen asuntojonossa

Hakemukset tallentuvat järjestelmään saapumisjärjestyksessä hakemuksen jättöpäivämäärän mukaan. Vanhimmat hakemukset ovat jonon kärjessä. Jonon etenemistä on vaikeaa ennakoida, sillä jono etenee sitä mukaa, kun asuntoja vapautuu. Lasten kanssa hakevat sijoittuvat perheasuntojonossa aina lapsettomien hakijoiden edelle, joten lapsiperheet saavat asunnon yleensä hyvin nopeasti.