Tulostettavat lomakkeet

 

  • Esisopimus – Jos olet saanut asuntotarjouksen, tästä voit tulostaa esisopimuksen.
  • Avaintenluovutussopimus – Avaimen luovuttaminen pois muuttavalta asukkaalta uudelle asukkaalle. Avaintenluovutussopimus on toimitettava asuntotoimistoon.
  • Asunnon väliaikainen luovutus – Muutat itse pois väliaikaisesti ja luovutat asunnon toisen käyttöön. Riittää, että täytätte ja toimitatte yhden kappaleen.
  • Asumisoikeuden siirto – Hakemus asumisoikeuden siirtämiseksi joutuessasi olemaan pois opiskelupaikkakunnalta. Poissaolon on kestettävä minimissään neljä kuukautta ja liityttävä opiskeluun tai työhön.
  • Irtisanominen – Tällä lomakkeella voit irtisanoa vuokrasopimuksesi tai autopaikkasi. Ilmoitus on toimitettava asuntotoimistoon vähintään yksi kalenterikuukausi ennen vuokrasopimuksen päättymistä.
  • Alivuokrasopimuksen esimerkkipohja – Alivuokraus tarkoittaa, että sinä ja alivuokralainen asutte asunnossa samaan aikaan, eri huoneissa. Yksiötä ja soluhuonetta ei voi alivuokrata.
  • Valtakirjamalli – Jos et itse pysty vastaanottamaan asuntoa, avaimia tai muuten hoitamaan asuntoasioitasi kanssamme ja olet täysi-ikäinen, voit antaa toiselle henkilölle oikeuden hoitaa asioitasi valtakirjalla.