Hakijasta asukkaaksi

Asuntotarjous lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoittamaasi osoitteeseen. Asuntotarjouksen saatuasi koko hakemuksesi kaikkine hakukohteineen poistuu järjestelmästä – otit asunnon vastaan tai et. Asuntotarjous tulee hyväksyä tarjouksessa ilmoitettuun eräpäivään mennessä, sillä asunto tarjotaan seuraavalle hakijalle välittömästi edellisen tarjouksen eräännyttyä. Jos tarvitset lisäaikaa tarjouksen hyväksymiseen, pyydä eräpäivän siirtämistä asuntotoimistosta hyvissä ajoin ennen tarjouksen vanhentumista!

Asunnon vastaanottaminen

Asunnon vastaanottamiseksi sinun tulee toimittaa asuntotoimistoon tarjouksen eräpäivään mennessä kuitti maksetusta vakuusmaksusta ja opiskelutodistus tai kopio opiskelijakortista sekä täytetty ja allekirjoitettu esisopimus.

Mikäli asut jo TOASilla, tarvitaan myös vanhan sopimuksen irtisanominen. Dokumentit voi toimittaa asuntotoimistoon postitse tai skannattuna sähköpostin liitteeksi. Esisopimuksessa on oltava kaikkien asukkaiden henkilötiedot ja allekirjoitukset. Alaikäisen asukkaan esisopimuksessa on oltava myös huoltajan tiedot ja allekirjoitus. Kaikki vaaditut dokumentit on oltava perillä asuntotoimistossa viimeistään tarjouksen eräpäivänä.

Asuntotarjouksen voi hyväksyä myös henkilökohtaisesti asuntotoimistossa. Tällöin esisopimusta ei tarvita, mikäli kaikki osapuolet ovat henkilökohtaisesti paikalla. Huomaathan, että jos et itse pysty vastaanottamaan asuntoa, avaimia tai muuten hoitamaan asuntoasioitasi kanssamme ja olet täysi-ikäinen, voit antaa toiselle henkilölle oikeuden hoitaa asioitasi valtakirjalla.

Vuokrasopimus allekirjoitetaan sähköisesti TUPAS-tunnistautumisen avulla (nettipankkitunnuksilla). Toimita ensin tarjouksessa pyydetyt liitteet TOASille normaalisti eräpäivään mennessä. Tämän jälkeen saat sähköpostiisi linkin, joka ohjaa sinut allekirjoittamaan vuokrasopimuksesi sähköisesti. TUPAS-tunnistautuminen korvaa käsinkirjoitetun allekirjoituksen. Kun vahvistat sopimuksen sähköisesti, tallennat vuokrasopimuksesi itsellesi. Sinulle ei lähetetä paperista vuokrasopimusta. Vuokralaskun saat sähköpostiisi, kun olet tehnyt sähköisen allekirjoituksen. Jos olet alaikäinen tai et muusta syystä voi tehdä sähköistä allekirjoitusta, saat vuokrasopimukset postitse esisopimuksessa mainittuun osoitteeseen.

Vuokrasopimus ja vuokranmaksuvelvollisuus alkavat tarjouksessa ilmoitettuna ajankohtana. Mikäli asunto on heti vapaa, vuokrasopimus alkaa viimeistään tarjouksen eräpäivänä. Sopimuksen alkamisajankohtaa ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Heti vapaata asuntoa voi käydä katsomassa asuntotoimiston aukioloaikoina. Avaimen voi hakea lainaan asuntotoimistosta klo 14 asti, ja avain tulee palauttaa samana päivänä ennen klo 15.30. Mikäli asunto vapautuu myöhemmin, asunnon katsomisesta tulee sopia pois muuttavan asukkaan kanssa. Pois muuttavan asukkaan yhteystiedot on yleensä mahdollista saada asuntotoimistosta. Mikäli pois muuttava asukas on kieltänyt yhteystietojensa luovutuksen, asuntoa ei pääse katsomaan.

Vakuusmaksu

Vakuusmaksu kerätään takeeksi siitä, että asukas sitoutuu huolehtimaan velvollisuuksistaan ja hoitamaan asuntoaan hyvin. Vakuusmaksun suuruus on soluasunnossa 200 €, yksiössä 300 € ja perheasunnossa 500 €. Käytä maksaessasi omaa tarjouksessa annettua viitenumeroasi!

Opiskelutodistukseksi hyväksytään:

  • Ylioppilaskunnan, opiskelijakunnan tai opiskelijajärjestön myöntämä opiskelijakortti, josta käy ilmi opiskelijan ja oppilaitoksen nimi ja voimassa oleva lukuvuositarra
  • Oppilaitoksen kirjoittama opiskelutodistus (max. 3 kuukautta vanha)
  • Kelan voimassa oleva opintotukipäätös, josta käy ilmi opiskelijan ja oppilaitoksen nimi
  • Hyväksymisilmoitus (paperinen tai sähköinen) kelpaa opiskelijatodistuksesta vain kirjeeseen merkittyyn opiskelupaikan viimeiseen vahvistamispäivään asti. Nimetön hyväksymisilmoitus ei kelpaa opiskelutodistukseksi.

HUOM! Opiskelutodistukseksi eivät käy VR:n ja Matkahuollon opiskelijakortit!

Asunnon vaihtaminen saman kohteen sisällä eli ”sisäiset siirrot”

Mikäli et heti saanut toivomaasi asuntoa hakemastasi kohteesta (esim. pihallista tai ylimmästä kerroksesta), niin voit sopimuksentekohetkellä ilmoittaa haluavasi vaihtaa asuntoa kohteen sisällä. Asuntotoimistomme voi ottaa toiveesi vastaan ja mikäli toiveitasi vastaava asunto vapautuu, pyritään asunto tarjoamaan ensin sinulle. Sinulta vapautuva asunto tarjotaan hakujonossa ensimmäisenä olevalle. Näin voidaan toimia, huomioiden kuitenkin, ettei asutusprosessi tästä merkittävästi viivästy. Koska asutus tapahtuu pääsääntöisesti automaattisesti, pyritään nk. sisäiset siirrot toteuttamaan tapauskohtaisesti mahdollisuuksien mukaan (esim. kiireisimpinä kausina emme pysty takaamaan sisäisten siirtojen onnistumista). Huomaa, että sisäinen siirto koskee ainoastaan kooltaan ja asuntotyypiltään vastaavaa asuntoa. Asunnon vuokra ei välttämättä ole sama.