Hakemuksen passivointi

Voimassa olevan hakemuksen voi muuttaa passiiviseksi perustellusta syystä. Passiivinen hakemus etenee jonossa, mutta hakija ei saa asuntotarjousta. Passiivisen vaiheen aikana hakija ei voi seurata hakemustaan netissä eikä muokata sitä. Hakemusta voi muokata uudelleen sitten, kun hakemus aktivoidaan.

Muista hakemusta passivoidessasi

Perustelluksi syyksi hyväksytään ase- tai siviilipalvelus, vaihto-opiskelu tai opintoihin liittyvä työharjoittelu. Kesätyö ei oikeuta hakemuksen passivoimiseen.

Hakemuksen passivoimista tulee pyytää asuntotoimistosta heti, kun sille tarve ilmenee. Passivointipyynnön yhteydessä hakijan tulee esittää todistus perustellusta syystä.

Hakemus voidaan passivoida maksimissaan niin pitkään kuin todistuksessa perusteltu syy kestää. Hakijan tulee itse huolehtia hakemuksen aktivoinnista, sillä muussa tapauksessa hakemus vanhenee ja poistuu järjestelmästä.