Muutokset asumisen aikana

Elämäntilanteet saattavat muuttua asumisen aikana, jolloin myös asuntoasioita täytyy miettiä uudelleen. Yleensä TOAS voi auttaa muuttuvissa tilanteissa, joten ota rohkeasti yhteyttä asuntotoimistoomme.

Tilapäinen poissaolo

Tilapäinen poissaolo opiskelupaikkakunnalta muun muassa vaihto‐opiskelun, työharjoittelun tai ase‐ /siviilipalveluksen takia on yleisin muutostilanne. Poissaolon ajaksi asuntoa ei tarvitse irtisanoa, eli sopimus voi olla voimassa entiseen malliin. Asukkaan velvollisuudet asunnon hoitoon ja vuokranmaksuun säilyvät myös ennallaan.

Asumisoikeuden siirto

Edellä mainituista perustelluista syistä asukas voi myös hakea asumisoikeuden siirtoa. Tällöin asukas irtisanoo vuokrasopimuksensa normaalilla kalenterikuukauden irtisanomisajalla ja täyttää samalla lomakkeen asumisoikeuden siirrosta. Kun poissaolo päättyy, asukkaalle tarjotaan entistä asuntoa vastaava asunto ilman erillistä jonotusta. Uuden vuokrasopimuksen alkamisajankohta määräytyy poissaolotodistuksen mukaan (alkamista ei voi siirtää esimerkiksi elokuuhun, jos poissaolo päättyy jo kesäkuussa).

Vastaava asunto tarkoittaa asuntotyypiltään, kooltaan ja sijainniltaan vanhaa asuntoa vastaavaa. Asumisoikeuden siirto on tehtävä irtisanomisen yhteydessä tai viimeistään ennen vuokrasopimuksen päättymistä. Asukkaan on toimitettava TOASille todistus asumisoikeudensiirron syystä, esimerkiksi vaihto‐opiskelusta.

Asunnon väliaikainen luovutus toiselle opiskelijalle

Asukas voi myös luovuttaa väliaikaisesti asuntonsa tilapäisen poissaolon ajaksi toiselle opiskelijalle. Tällöin asukkaan vuokrasopimus ja vastuu asunnosta sekä vuokranmaksusta säilyvät ennallaan. Vuokralainen etsii itse väliaikaisen asukkaan ja täyttää hänen kanssaan sopimuksen asunnon väliaikaisesta luovutuksesta. Sopimus molempien osapuolten allekirjoittamana on toimitettava TOASin asuntotoimistoon kuukautta ennen väliaikaisen luovutuksen alkamista.

Lukukauden aikana (syyskuu–huhtikuu) väliaikaisen asukkaan on oltava päätoiminen opiskelija, mutta ei välttämättä Tampereella. TOASin vuokralaisella tulee olla perusteltu syy väliaikaiseen luovutukseen, esimerkiksi vaihto‐opiskelu, työharjoittelu tai ase‐/siviilipalvelus. TOASille tulee toimittaa todistukset väliaikaisen asukkaan opinnoista sekä TOASin vuokralaisen poissaolosta. Kesäaikana (toukokuu–elokuu) väliaikaiseen luovutukseen ei vaadita syytä eikä väliaikaisen asukkaan tarvitse olla opiskelija. Soluasunnoissa väliaikaisen asukkaan on oltava samaa sukupuolta asunnossa asuvan vuokralaisen kanssa.

Tarve toisenlaiselle asunnolle

Elämäntilanne voi myös muuttua siten, että tarvitaan toisenlainen asunto. Asunnon vaihtaminen TOASin sisällä tapahtuu normaalin hakemuksen ja jonotuksen kautta. Kun hakija saa uuden tarjouksen jonon mukaisesti, vanha vuokrasopimus voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa. Mikäli uusi asunto on nopeasti saatava asunto, asukkaalla on normaali irtisanomisaika vanhassa sopimuksessaan.

Asunnon vaihtaminen saman kohteen sisällä eli ”sisäiset siirrot”

Mikäli et heti saanut toivomaasi asuntoa hakemastasi kohteesta (esim. pihallista tai ylimmästä kerroksesta), niin voit sopimuksentekohetkellä ilmoittaa haluavasi vaihtaa asuntoa kohteen sisällä. Asuntotoimistomme voi ottaa toiveesi vastaan ja mikäli toiveitasi vastaava asunto vapautuu, pyritään asunto tarjoamaan ensin sinulle. Sinulta vapautuva asunto tarjotaan hakujonossa ensimmäisenä olevalle. Näin voidaan toimia, huomioiden kuitenkin, ettei asutusprosessi tästä merkittävästi viivästy. Koska asutus tapahtuu pääsääntöisesti automaattisesti, pyritään nk. sisäiset siirrot toteuttamaan tapauskohtaisesti mahdollisuuksien mukaan (esim. kiireisimpinä kausina emme pysty takaamaan sisäisten siirtojen onnistumista). Huomaa, että sisäinen siirto koskee ainoastaan kooltaan ja asuntotyypiltään vastaavaa asuntoa. Asunnon vuokra ei välttämättä ole sama.