Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjä noudattamalla lisäät omaa sekä muiden viihtyisyyttä TOAS-asunnossa. Sääntöjen rikkominen voi johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen tai korvausvastuuseen. Asukas vastaa siitä, että myös hänen vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.

 • Jokaisen asukkaan on noudatettava hyviä tapoja ja puhtautta siten, että yhteiset tilat, huoneet ja kalusteet säilyvät siisteinä ja vahingoittumattomina. Vahingon aiheuttaja on vastuussa syntyneistä vaurioista ja korjaukset tehdään aiheuttajan kustannuksella. Soluasukkaat ovat yhteisesti vastuussa huoneiston yhteistiloista.
 • Talossa on noudatettava hiljaisuutta 22.00-07.00 välisenä aikana.
 • Huoneistoparvekkeilla mattojen ja muiden tekstiilien tamppaaminen, kuivaaminen ja puistelu on kielletty.
 • Grillaaminen ja avotulen teko parvekkeella on kielletty. Sähkögrillin käyttäminen on sallittua.
 • Parvekkeelta ei saa heittää alas tavaroita tai roskia.
 • Tupakointi on kielletty kaikissa TOASin kohteissa, asunnoissa, ranskalaisilla parvekkeilla ja yhteistiloissa (porraskäytävät, hissit, kellari- ja kerhotilat, sauna- ja pesulatilat).
 • Lemmikkieläinten tuonti soluasuntoihin ja yhteiskeittiöllisiin huoneisiin ei ole sallittua.
 • Huoneistojen ulkopuolella olevat kotieläimet on pidettävä kytkettyinä eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita.
 • Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkipaikoilla eivätkä eläimet saa liata yhtiön rakennusta tai kiinteistön aluetta. Kotieläimen omistajan on huolehdittava, että lemmikkieläin ei pääse likaamaan pihamaita, talojen seiniä tai pysäköityjä ajoneuvoja. Villieläinten ruokinta on kielletty. Lintujen talviruokinnassa on käytettävä ruokinta-automaattia, josta ruoka ei pääse putoamaan maahan ja leviämään ympäristöön.
 • Asuntoihin ei ole lupa tehdä mitään rakenteellisia muutoksia tai maalaustöitä. Myös reikien poraaminen seiniin on kiellettyä. Asukas ei saa itse teettää asuntoon lisää avaimia tai uudelleen sarjoittaa asunnon lukkoa.
 • Polkupyöriä, lastenvaunuja, urheiluvälineitä ym. tavaroita ei saa säilyttää talon aulassa, porraskäytävissä tai muissa yleisissä tiloissa, vaan tavarat on vietävä niille tarkoitettuihin säilytystiloihin.
 • Huoneistossa tai laitteissa ilmenevistä vioista on viipymättä tehtävä vikailmoitus.
 • Ilma- ja lämpöpatteriventtiileitä ei saa itse säätää tai ilmata.
 • Lämpimän veden ja lämmitysenergian tuhlaamista tulee välttää. Poistuessa huoneistosta tulee varmistaa, että valot on sammutettu sekä ikkunat, vesihanat ja sähkölaitteet suljettu.
 • Tuulettaessa huoneita ikkunaa ei tule pitää liian kauaa auki, vaan muutama minuutti tehokasta tuuletusta riittää.
 • Yhteisistä tiloista viimeisenä poistuvan henkilön tulee muistaa sammuttaa valot ja sulkea ovet.
 • Asukkaan tulee varmistaa, että huoneiston avain on aina mukana. Mikäli asukkaan avain katoaa, perii TOAS uuden avaimen teettämisestä erikseen säädetyn maksun.

Näiden sääntöjen ja ohjeiden lisäksi asukkaiden tulee noudattaa kansalaisia koskevaa järjestyslakia sekä Tampereen opiskelija-asuntosäätiön hallituksen päätöksiä.