Irtisanominen ja poismuutto

Vuokralaisen irtisanoessa sopimuksen

Vuokralaisen on tehtävä vuokrasopimuksen irtisanominen vähintään yksi kalenterikuukausi ennen sopimuksen päättymistä. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen on tehty. Jos irtisanominen toimitetaan TOASille viimeistään 30. kesäkuuta, sopimus päättyy 31. heinäkuuta. Opiskelija on velvollinen irtisanomaan asuntonsa opiskelunsa päättyessä. Valmistumisen jälkeen asukkaalla on asumisoikeutta yksi vuosi.

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on AHVL:n mukainen.

Perheasunnossa asuvilta vaaditaan kaikkien asukkaiden allekirjoitus irtisanomiseen. Irtisanomista ei hyväksytä ennen kuin kaikki sopimuksella olevat henkilöt ovat allekirjoittaneet irtisanomislomakkeen tai tehneet sähköisen irtisanomisen.

Irtisanomisen voi tehdä sähköisesti TOASin nettisivujen kautta tai täyttämällä irtisanomislomakkeen ja toimittamalla sen asuntotoimistoon. HUOM! Vuokrasopimusta ei voi irtisanoa sähköpostiviestillä tai puhelimitse.

Mikäli et saa vahvistusta irtisanomisesta, ole välittömästi yhteydessä asuntotoimistoon!

Vuokranantajan irtisanoessa sopimuksen

Vuokranantajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, mikäli vuokrasopimus on kestänyt vähintään vuoden. Alle vuoden kestäneissä sopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika on kolme kuukautta. Vakavissa rikkomustapauksissa vuokranantajalla on oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen ilman irtisanomisaikaa (vuokrasopimuksen ehdot).

Muutto asunnosta toiseen

Muutettaessa TOASin asunnosta toiseen on voimassa oleva vuokrasopimus irtisanottava. Mikäli uusi sopimus alkaa aiemmin kuin normaalin irtisanomisajan kuluttua, irtisanominen on tehtävä irtisanomislomakkeella. Sähköistä irtisanomista ei voi tehdä alle kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Mikäli olet ilmoittanut puhelinnumerosi irtisanomisilmoituksessasi, asuntotoimisto voi antaa sen uudelle asukkaalle yhteydenottoa varten.

Asunnon vapautuminen & muuttopäivä

Asunnon vapautuminen ja muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen ensimmäinen arkipäivä. Sopimuksen päättyessä 31.3. muuttopäivä on 1.4. Mikäli 1.4. on viikonloppu tai arkipyhä, muuttopäivä on sitä seuraava ensimmäinen arkipäivä. Muuttopäivän aikana asunto on tyhjennettävä ja avaimet palautettava asuntotoimistoon. Avaimet voi palauttaa myös asuntotoimiston aukioloaikojen ulkopuolella toimiston oven viereiseen palautusluukkuun. Avaimet on laitettava kirjekuoreen, johon tulee kirjoittaa poismuuttavan asukkaan nimi. Muuttopäivänä uusi asukas saa avaimet heti aamulla ja voi aloittaa sisäänmuuttonsa. On huomioitava, että päällekkäistä muuttoa saattaa täten syntyä. Asukkailta edellytetään joustavuutta, jotta sekä pois-, että sisäänmuuttava saa suoritettua muuttonsa sujuvasti.

Myöhässä palautetusta avaimesta veloitetaan myöhästymismaksu. Mikäli kaikkia avaimia ei palauteta tai asukas on teettänyt luvatta lisäavaimia, vuokranantajalla on oikeus vaihtaa asunnon lukko ja veloittaa kulut asukkaalta.

Asunnontarkastuskäytäntö & muuttosiivous

Asunnot tarkastetaan aina, kun asukas vaihtuu. Poismuuttavien yksiö- ja perheasukkaiden asunnot tarkastetaan irtisanomiskuukauden jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä. Mikäli asunto ei vastaa TOASin edellyttämää tasoa siisteydeltään ja kunnoltaan, laskutetaan siivous-/kunnostustyöt suoraan asunnon poismuuttavilta asukkailta.

Poismuuttavien soluasukkaiden huone ja huoneiston yhteiset tilat tarkastetaan kaksi kertaa. Ensimmäinen tarkastus tehdään jo ennen poismuuttoa viimeisen asumiskuukauden 15. päivästä alkaen. Ennakkotarkastus tehdään, koska soluasunnot harvoin tyhjenevät kaikista asukkaista. Mikäli tarkastuksessa havaitaan, että soluhuone tai yhteiset tilat vaativat lisäsiivousta, jättää tarkastaja asiasta asukkaille siivouskehotuksen. Uusintatarkastus tehdään irtisanomiskuukauden jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä. Mikäli soluhuone ei tuolloin vastaa TOASin edellyttämää tasoa siisteydeltään ja kunnoltaan, laskutetaan siivous-/kunnostustyöt suoraan poismuuttavalta asukkaalta. Mikäli yhteiset tilat eivät vastaa TOASin edellyttämää tasoa, siivouttaa TOAS asunnon yhteiset tilat asunnon kaikkien asukkaiden kustannuksella.

Mikäli vuokrasopimus on poikkeuksellisesti irtisanottu päättymään kesken kuukautta, tullaan asunto tarkastamaan heti sopimuksen päätyttyä. Sopimus voidaan päättää ilman irtisanomisaikaa silloin, kun TOASin asukas vaihtaa TOASilla asuntoa sellaiseen asuntoon, joka on heti vapaa tai vapautumassa keskellä kuukautta.

Poismuuttava asukas vastaa asunnon muuttosiivouksesta.
Asunnon siisti kunto on edellytys vakuusmaksun palautukselle.

Lataa tästä muuttosiivousohjeet.

Vakuusmaksu

Vakuusmaksu palautetaan asukkaan ilmoittamalle tilille sopimuksen päättymisen jälkeisen kuukauden aikana, mikäli asukas on hoitanut vuokranmaksuun ja asunnon luovutukseen liittyvät velvoitteet.

Internet

Pois muuttavan asukkaan on katkaistava Internet-liittymänsä soittamalla Telialle numeroon 0200 11611. Mikäli pois muuttava ei tee ilmoitusta, nettiyhteys jää auki asukkaan nimiin ja seuraavan käyttäjän mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuvia laskuja saatetaan periä jälkikäteen.