Turvallisuus ja häiriötilanteet

Pelastussuunnitelmat

TOASin kaikissa kohteissa on talokohtaiset pelastussuunnitelmat onnettomuus- ja vaaratilanteiden varalle. Pelastussuunnitelmissa on esimerkein ohjeistettu mahdollisia vaaratilanteita, niiden vaikutuksia ja ehkäiseviä toimenpiteitä.

Isännöinti ja kiinteistöhuolto

TOAS isännöinti ja kiinteistöhuolto vastaavat kiinteistöjen hoidosta, huollosta ja korjauksista sekä asunnontarkastuksista asukkaiden vaihtuessa. Asukkaan velvollisuuksiin kuuluu asunnon hyvä hoito ja vioista ilmoittaminen.

Häiriöitä asumisessa

Selvitä ensimmäiseksi, missä asunnossa mahdollinen häiriö on. Mikäli joudut tekemään kirjallisen häiriövalituksen, on valitus kohdistettava oikeaan asuntoon ja asukkaisiin.

  • Ota yhteyttä häiriön tuottajaan keskustelemalla ja kertomalla, että olet tullut tavalla tai toisella häirityksi. Nimettömät kirjeet tai hyökkäävä käytös tuottavat harvoin tulosta. Saattaa olla, että häiriön aiheuttaja ei ole ymmärtänyt aiheuttaneensa melua tai muuta järjestyssääntöjen vastaista toimintaa. Häiriön aiheuttaminen koskee koko taloa, yhteisiä tiloja ja piha-aluetta.
  • Voit myös ottaa yhteyttä asukastoimikunnan jäseniin ristiriitojen sovittelemiseksi. Asukastoimikunnan jäsenten yhteystiedot löytyvät kohteen ilmoitustaululta. Vakavissa tilanteissa voit soittaa paikalle poliisit.
  • Mikäli häiriökäyttäytyminen on toistuvaa eikä keskustelu tai tekemäsi huomautus saa ongelmaa loppumaan, voit toimittaa kirjallisen, allekirjoitetun häiriöilmoituksen TOASin asuntotoimistoon. Voit myös ottaa yhteyttä muihin naapureihin ja pyytää heidänkin allekirjoituksensa häiriöilmoitukseen. Ilman kirjallista häiriövalitusta TOAS ei voi puuttua häiriötilanteisiin.
  • Ilmoitusta tehdessäsi varmista aina, että sen kohde on oikea. Muista myös yksilöidä valituksen aihe tarkasti.
  • Häiriöilmoitus käsitellään luottamuksellisesti ja siihen pyydetään vastine häiriötä aiheuttavalta asukkaalta.
  • TOAS voi antaa häiriötä aiheuttavalle asukkaalle varoituksen vuokrasopimuksen purkamisesta. Varoituksen antamiseen on kuitenkin oltava selvä näyttö häiriön tai muun purkuperusteen olemassaolosta.

Tutustu järjestyssääntöihimme!