Asukastoiminta

Asukkaiden ja TOASin yhteistoiminnasta vastaavat kohdekohtaiset asukastoimikunnat, jotka valitaan asukaskokouksissa.

Asukastoimikuntien tehtävä

Asukastoimikunnat päättävät asukastoimintaan varatun määrärahan käytöstä sekä ovat päättämässä asukastoiminnan neuvottelukunnan kautta yhteisistä TOASia koskevista asioista kuten vuokrien tasauksesta, järjestyssäännöistä ja asukasedustajien valinnasta TOASin toimielimiin. Monet asukastoimikunnat järjestävät omia tapahtumia ja asuntoyhteisön yhteisiä illanviettoja, kuten pikkujouluja, grillijuhlia ja pihatalkoita. Kerhohuoneet ovat tarkoitettu asukkaiden yhteiseen ajanviettoon, jonne asukastoimikunnat voivat hankkia omia kalusteita, biljardipöytiä, videotykkejä jne.

Asukastoimikunnilla on käytössä palkintosysteemi, jossa yhteisistä tiloista vikailmoituksia tekevien asukkaiden kesken arvotaan elokuvalippuja. Palkintosysteemistä kerrotaan lisää kohteiden omilla somesivuilla, joihin kannattaakin liittyä heti kohteeseen muutettuasi.

Seuraa siis oman kohteesi ilmoitustaulua ja asukastoimikunnan somesivustoja, jotta pysyt mukana siinä, mitä kohteessasi tapahtuu.

Asukastoiminta-aktivaattori

Asukastoiminta-aktivaattori on TOASin myöntämä apuraha, jota voi hakea asumista tai yhteishenkeä parantavan hankkeen toteuttamiseksi. Apurahaa jaetaan vuosittain 1 500 euroa yleisenä hankeapurahana ja kannustuspalkintona. Kannustuspalkinto voidaan myöntää myös yleisesti laadukkaasta asukastoiminnasta.

Asukastoimintaa edistävän projektin tai tapahtuman voi ideoida kuka tahansa asukas. Apurahaa voi hakea hankkeen kaikkiin kuluihin tai vain osaan.

Asukastoimikuntien neuvottelukunta käsittelee hakemuksia kahdesti vuodessa. Hakemus kevään hakuun tulee toimittaa maaliskuun loppuun ja talven hakuun lokakuun loppuun mennessä.

Apurahan hakemisesta saa lisätietoja omalta asukastoimikunnalta.

Kuntosalit

Asukkaat voivat käyttää TOASin kuntosalia, mikäli sellainen on omalle kohteelle määritelty. Kuntosalin käyttäjäksi tulee rekisteröityä asuntotoimistolla (pl. Tuulanhovin ja Mikontalon asukkaat, jotka pääsevät kuntosalille omalla avaimellaan).

Käyttöoikeus on voimassa niin kauan kuin asukkaan vuokrasopimus on voimassa. Kuntosalin käyttöoikeus on henkilökohtainen, mutta kaikki samassa asunnossa asuvat voivat rekisteröityä käyttäjäksi. Kuntosalia voi käyttää veloituksetta.

Kuntosalin käyttäjäksi voi rekisteröityä alla olevan kohdejaon mukaisesti.

 

Domus-sali (TOAS Uusi Domus, Pellervonkatu 9)

Kalevan kohteet, 160, 180, 217, 350, 960

Lapinkaari-sali (TOAS Lapinkaari, Lapinkaari 1)

120, 130, 135, 145, 150, 170, 175, 190, 195, 205, 970

Mikkis (TOAS Mikontalo, Insinöörinkatu 60)

401, 420, 410, 411, 412, 480

Tuulanhovi (TOAS Tuulanhovi, Vaajakatu 5)

440